Mae hwn yn ddarllenydd sgrîn wedi'i optimeiddio i weld yr Efelychydd Cyllideb. Golwg safonol

Y WASGFA FAWR - Efelychydd Cyllideb Powys

Polisi Hygyrchedd

Manylion penodol

Nod Efelychydd y Gyllideb yw sicrhau cydymffurfiad â W3C WAI WCAG 2.0 Lefel AA ac mae'n anelu at AAA lle bo hynny'n ymarferol.

Dylai defnyddwyr bysellfyrddau allu tabio trwy’r cynnwys a defnyddio pob agwedd.

Mae’r cyferbyniad yn cael ei brofi gan offer awtomataidd sy'n profi yn erbyn Maen Prawf Llwyddiant 1.4.3 WCAG 2.0 ar gyfer cyferbyniad lliw algorithm fel y diffinnir yn: http://www.w3.org/TR/WCAG20/#contrast-ratiodef

Nid oes unrhyw allweddi mynediad yn weithredol gydag Efelychydd y Gyllideb.

Mae Efelychydd y Gyllideb wedi'i adeiladu gan ddefnyddio WAI ARIA i sicrhau bod y system yn addas i’w ddefnyddio gan bobl o bob gallu, gan ddarparu'r profiad defnyddiwr gorau posibl i ddefnyddwyr â phorwyr modern a thechnoleg gynorthwyol.

Mae technoleg Efelychydd y Gyllideb (fel y'i diffinnir gan eirfa WCAG 2.0 yn http://www.w3.org/TR/WCAG20/#technologydef) yn cynnwys HTML, CSS a JavaScript.

Cefndir

Bydd gwefan hygyrch yn caniatáu i bob defnyddiwr ddefnyddio’r safle beth bynnag yw eu gallu i ddod o hyd i wybodaeth a chyflawni trafodion.  Defnyddir dau ddull cyflenwol i gynnal Profion Defnyddwyr a Phrofion Awtomataidd / Ymarferol gan ddefnyddio canllawiau WCAG 2.0.

Nod y polisi hwn

Mae’r polisi hwn yn amlinellu targedau hygyrchedd a osodwyd er mwyn sicrhau bod Efelychydd y Gyllideb ar gael i bawb beth bynnag yw eu gallu.

Datganiad o Hygyrchedd

Mae Delib wedi ymrwymo i sicrhau hygyrchedd y Gyllideb i bawb (y cyhoedd a gweinyddwyr) beth bynnag yw eu gallu.

Dychwelyd i'r ymgynghoriad