Defnyddiwch y fersiwn darllenydd sgrin wedi'i optimeiddio

Gofyn am Eich Barn

Diolch yn fawr am gymryd rhan yn yr ymarfer hwn.  Bydd barn pawb sy'n cymryd rhan yn cael ei ddadansoddi a'i ystyried fel rhan o'r broses o wneud penderfyniadau ar gyfer arbedion y gyllideb yn y dyfodol.

 

Mae rhai pethau amlwg wedi’u gadael allan oherwydd ry’n ni’n gwybod y byddech chi'n disgwyl i ni fwrw ymlaen â nhw.  Er enghraifft, ry’n ni wedi lleihau ein strwythur rheoli ac mae gennym dîm arwain llawer llai.  Ry’n ni wedi lleihau nifer y staff, yn canolbwyntio ar fod yn fwy effeithlon, gan ddefnyddio systemau TG yn well ac yn sicrhau ein bod yn casglu cant y cant o dreth y cyngor sy’n ddyledus i ni.